Stěhování národů 2019

Tábor proběhl v roce 2019 od 6. do 20. července.

Nové místo znamenalo i návrat k tradici menšího tábora se silnou celotáborovkou. Děti hned první večer zjistili, že patří do různých národů, každý s vlastním jazykem. Jejich domoviny byly stiženy přírodní katastrofou a proto se vydaly hledat domov nový. Narazily na panství pána Jiřího z Želkovic, který jim pronajal kus své půdy za příslib desátku ze všech jejích výnosů.

Národy začaly budovat dvě města, která začala jako pár chatrčí obehnaných hliněným valem, ale brzy soupeřila ve své velikosti a slávě. Pán z Želkovic rozhodně netratil, dal jim půdu, která po staletí odolávala jakémukoliv osídlení. Původní obyvatelé jako divoženky nebo hejkalové se srdnatě bránili.

Plakát Příchod do tábora Seznamovací večer Seznamovací večer Zahájení celotáborovky První nástup Výroba vlajek Výroba vlajek Výroba vlajek Je třeba osít pole, aby bylo čím nakrmit obyvatele. Polední klid Příprava táboráku První táborák První táborák Hry v přírodě Stavba domečků pro trpaslíky Okolí tábora Nástup Píseň dne před obědem Vybíjená Příprava na diskotéku Zašifrovaný jídelníček Obyvatelé města Avartso Obyvatelé města Oskapolis Celý tábor Vedoucí Výlet po okolí Výlet po okolí Hod kostkou Hoť-Oť může dopadnout i špatně Hod kostkou Hoť-Oť může dopadnout i špatně Slovutná porota v soutěži Trubadúr Soutěž Trubadúr Soutěž Trubadúr Celodenní výlet do Potštátu Celodenní výlet do Potštátu Celodenní výlet do Potštátu Dramatické ztvárnění vzniku města Avartso Dramatické ztvárnění vzniku města Avartso Dramatické ztvárnění vzniku města Oskapolis Dramatické ztvárnění vzniku města Oskapolis Dramatické ztvárnění vzniku města Oskapolis Pohádka vedoucích Rytířské klání Rytířské klání Rytířské klání Rytířské klání Rytířské klání Soutěž krásy a talentů Soutěž krásy a talentů Soutěž krásy a talentů Soutěž krásy a talentů Soutěž krásy a talentů Sousoší „Sestry“ Hod kostkou Hoť-Oť může dopadnout i špatně Hry v táboře Výlet po okolí Středověký desetiboj Před bojovkou Pán Jiří z Želkovic Dobrá víla Poslední nástup Odjezd